nl fr

visie

In een wereld van constante evolutie is de kwalitatieve progressie van onze onderneming een gevecht van elke dag.

Deze progressie dient volgens de directie van Delta Thermic te kaderen in een lange termijnvisie waarin ‘de mens’ centraal staat.

Wij proberen iedere medewerker te plaatsen in een adequate en een aangename omgeving, zodat ieder individu ten volle zijn talenten kan ontplooien, dit weliswaar in een duidelijk afgelijnd kader.

Voorbereiding, direct anticiperen op de gebeurtenissen, continu bijsturen van onze organisatie, eigen initiatief en klantgerichtheid passen perfect in deze filosofie.

Zo kan elk personeelslid op basis van duidelijk uitgezette lijnen op zijn manier bijdragen tot het uitbouwen van onze onderneming.

De klanttevredenheid staat voor ons centraal.

Het geeft onze firma een bron van stabiliteit op lange termijn en is een natuurlijke motivatie voor iedere medewerker van Delta Thermic.